Vertrouwd adres voor expats

Voor veel ouders die in het buitenland werken (expats) met kinderen in de middelbare schoolleeftijd, is ons particulier internaat ‘Bas Bouwlust’ een vertrouwd adres:

Van oudsher bieden wij kinderen van expats een veilig, tijdelijk (t)huis. De staf en medewerkers van Bas Bouwlust streven dan ook een ‘normale gezinssfeer’ na; ongeveer zoals ’onze’ kinderen thuis ook gewend zijn.

Niet alleen voor de ouders is Bas Bouwlust een vertrouwd adres: ook de werkgevers van deze expats hebben veelal een langlopende relatie met ons particuliere internaat. Veelal namelijk wordt het verblijf in ons internaat (mede) mogelijk gemaakt door de vergoedingen die werkgevers hiervoor beschikbaar stellen.

Daarnaast bieden wij een tijdelijk thuis aan kinderen wier ouders ervaren dat zij – veelal door drukte – minder tijd aan hun kind(eren) kunnen besteden.

Een gevolg hiervan kan zijn dat kinderen de broodnodige begeleiding en aandacht in de zo belangrijke middelbare schoolperiode (deels) ontberen. Dit komt regelmatig voor bij drukbezette ondernemers, managers of directeuren die voor hun werk regelmatig in het buitenland zijn of die alhier opgeslokt worden door het werk. Ook voor deze kinderen en ouders vervullen wij een rol als gezinsvervangend thuis.

Zo bieden wij ‘onze’ kinderen naast een tijdelijk thuis, studiebegeleiding, een luisterend oor, een spiegel voor reflectie, een duwtje in de goede richting, een aai over de bol, ontspanning, sport, spel, een grap of grol, goede maaltijden en de broodnodige tussendoor-vakanties zoals een wintersportweek en andere actieve trips. Eigenlijk zoals zij het thuis ook gewend zijn:

Een rustige basis, een thuis met gelijkgestemden.

Kosten en baten

Een verblijf in een particulier internaat brengt kosten met zich mee: naast de ‘normale’ kosten zoals de reis-, verblijf- en verzorgingskosten, de kosten voor voeding, gezondheidszorg, verzekeringen, ontspanning, vakanties en uitstapjes worden er ook kosten gemaakt voor studiebegeleiding. Deze studiebegeleiding is één van de kernwaarden van ons internaat en voor ‘onze kinderen’ omdat in de meer dan dertigjarige historie van Bas Bouwlust nog geen kind gezakt is voor het eindexamen*. Vanuit die status menen wij te mogen spreken van een gezonde kosten-baten-verhouding. De kosten voor het verblijf bij Bas Bouwlust worden vergoed door ouders / werkgevers.

* Van alle kinderen die hun verblijf in Bas Bouwlust en op de middelbare school in goede gezondheid hebben afgemaakt, is nimmer een kind gezakt voor het eindexamen.