We bereiden kinderen voor op het leven van een zelfstandige, ondernemende volwassene.

Wij zorgen voor kinderen van die een groot gedeelte van hun leven in de tropen of buiten Nederland hebben gewoond. Zij zijn vaak kwetsbaar voor de snelle cultuur in Nederland. Het is onze taak om deze kinderen zich in de Nederlandse cultuur thuis te laten voelen en ze voor te bereiden op het leven van een zelfstandige, ondernemende volwassene. Dit doen wij vanuit de volgende standpunten:

Het is ons doel om kinderen te begeleiden en ondersteunen.

Wij willen hen – aan het eind van hun tijd bij ons – als stabiele en open persoonlijkheden de wijde wereld in sturen.

Dit doen we vanuit een nuchtere kijk op opvoeden:

We bieden enerzijds geborgenheid, veiligheid en structuur en anderzijds vrijheid, ruimte en zelfstandigheid aan iedere individu.

Hierbij hebben wij veel aandacht voor kinderen en streven wij naar een uitstekende communicatie tussen ouders, kinderen en medewerkers. Vanuit ons gaat veel aandacht uit naar studie van de kinderen en de begeleiding hierbij, waarbij de kinderen hulp krijgen in ons uitstekende studiehuis. Bij dit alles verliezen wij nooit het oog op de toekomst en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Wij geven onze kinderen begeleiding hierbij, zodat ook zij hier verantwoordelijk mee leren omgaan.