Bouwlust bestaat als zelfstandig internaat al ruim drie decennia

We zijn een volledig onafhankelijke organisatie. Bas Bouwlust biedt dag-in-dag-uit precies dezelfde zorg en aandacht aan ‘haar’ kinderen, als in 1982, het jaar waarin ons ‘boarding house’ startte. Uiteraard evolueerde onze werk- en verzorgingswijze mee met de tijd. Wat gelijk bleef is de intentie: ‘onze’ kinderen een vervangend ‘thuis’ bieden en dat; zo goed mogelijk.

Wij bieden dit tijdelijk thuis voornamelijk aan Nederlandse kinderen van expats (mensen die in het buitenland wonen en werken). Het merendeel van ‘onze’ kinderen heeft de Nederlandse nationaliteit, of heeft een band met Nederland.

Ook wonen er kinderen bij ons uit andere landen. Met hen werken we actief aan een kennismakingstraject met ons land en onze cultuur vanuit een veilige en vertrouwde omgeving. Zo doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich bij Bas Bouwlust én in Nederland welkom én thuis voelen.

Mensen met een missie

Het bieden van een ‘thuis’ aan kinderen in de middelbare schoolleeftijd betekent meer dan het faciliteren van eten, drinken, een bed, een kamer en huiswerkbegeleiding; zeker voor ons. Als staf en medewerkers van Bas Bouwlust ‘zijn we er’ voor ‘onze’ kinderen: een aai over een bol, een gesprek, het beantwoorden van vragen, een grap, een grol plus een wakend oog en oor. We kijken met getrainde ogen en luisteren tussen de regels en de gesprekken door naar allerhande signalen en naar wat ‘onze’ kinderen bezighoudt. Dit is ons werk en ons leven. Een huis als Bas Bouwlust leiden is, meer nog dan prachtig werk, een missie.

Meegaan met de tijd

Ouders en kinderen kunnen via social media en andere communicatietechnieken bijna continu ‘in contact’ zijn. Dit biedt veel voordelen:

  • de afstand’ tussen ouder en kind wordt verkleind
  • het onderlinge gemis is minder groot (tussen ouder en kind op afstand)
  • kinderen kunnen hun dagelijks leven delen met degenen die ‘dichtbij’ hen staan
  • alles kan besproken worden.

Als staf en medewerkers van Bas Bouwlust ervaren wij dat onze rol hierdoor verandert. Kinderen nemen eerder en frequenter contact op met het ‘thuisfront’ dan voorheen. Op zich is dat prima en tegelijk merken we ook wel eens dat de begrijpelijke bezorgdheid van de ouders niet altijd strookt met wat er daadwerkelijk speelt. Ook dit snappen we: kinderen delen hun ervaringen en hun ouders verwerken deze info op afstand en dat is toch wat anders dan wanneer je bij elkaar bent. Uiteraard zijn wij bereid om bezorgde ouders te woord te staan en dit kan bijvoorbeeld ook in een gezamenlijk online gesprek via de daartoe bestaande kanalen.